Highest Scoring Teams:

(by Implied Points per KenPom)

  • Illinois -- 77 Points (-8 vs. Miami FL)

  • Washington -- 77 Points (-12 vs. South Dakota)

  • Kansas State -- 75 Points (-24 vs. Florida A&M)

  • Miami FL -- 69 Points...